SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Om oss

Hudiksvalls Gymnastikförening är en av Hälsinglands största idrottföreningar med ca 1000 medlemmar. Vårt motto "rörelse genom livet" speglar vår verksamhet då vi erbjuder träning för alla åldrar. I dagsläget har föreningen tre anställda som tillsammans med de ideella ledarna jobbar för att utveckla föreningen. 

 

Våra Barngrupper vänder sig till barn 0-6år. Här lär sig barnen på ett lekfullt sätt de olika grundformerna exv åla, hänga, klättra. Hösten de året barnet fyller 7år börjar barnen i Fun for 7, en grupp där de får prova på alla våra olika discipliner under lekfulla former. 

 

Ungdomssektionen består av två delar, Redskaps- och Parkourgrupper. Dessa grupper är våra breddgrupper vilken innebär att man tränar utan att tävla för att utveckla rörelseglädje genom gymnastiken. 

 

Truppgymnastik är just nu vår största och snabbast växande sektion som vänder sig till barn 8år och uppåt. Detta är en lagsport och tävlingsdiciplin där gymnasterna tävlar i 3 grenar. Tumbling, trampett och fristående. En viktig del i truppgymnastik är lagsammanhållning och att utvecklas både som lag och individ. 

 

Vi erbjuder även gruppträningspass, Gymmix, för alla i åldrarna 16-99 år som vill träna, hitta rörelseglädje samt få en bra grundstyrka och kondition. Vi erbjuder många olika träningspass per vecka, allt från löpträning till dans till högintensiva intervallpass. 

 

Vi jobbar aktivt med rekrytering av nya ledare för att kunna starta upp fler grupper och för att få ännu fler i rörelse. Det krävs inga förkunskaper för att bli ledare. Att tycka om att se barnens utveckling, ett bra engagemang och viljan att själv utvecklas som ledare räcker långt! Är det dig vi söker? Kika in på kansliet under öppettiderna eller fyll i formuläret på hemsidan.

 
 Vi finns på Facebook och Instagram! Gå gärna in och följ oss där!
HudikGympans värdegrunder
S- Sammanhållning

I vår förening tycker vi att gemenskap, glädje och delaktighet är viktigt.

Det betyder att:

•Alla ska bli sedda
•Vi samarbetar över gränserna
•Vi gör bra saker tillsammans
•Vi hjälper varandra
•Vi delar varandras goda erfarenheter

M- Mångfald

I vår förening respekterar och främjar vi oliktänkande och allas lika värde.

Det betyder att:

•Oavsett ålder, språk, kulturell bakgrund, kön, sexuell läggning, ekonomiska förutsättningar eller funktionsförmåga ska alla kunna vara aktiva hos oss.

A-Ambition

I vår förening har vi tydliga mål och vi vill ständigt utvecklas på alla plan.

Det betyder att:

•Vi erbjuder alla gympa oavsett förkunskap
•Vi erbjuder bra utbildningar för ledare och aktiva
•Vi vill få våra medlemmar att växa individuellt och i grupp
•Vi har tydliga mål inom våra grupper
•Vi vill behålla vår goda kvalitet på träning även när vi växer

R- Respekt

I vår förening visar vi gott bemötande gentemot varandra.

Det betyder att:

•Vi visar hänsyn till varandra och våra lokaler
•Vi lyssnar på varandra
•Vi hälsar på varandra
•Vi accepterar varandra
•Vi är positiva
•Vi ger konstruktiv feedback
•Vi tar ansvar

T- Trygghet

I vår förening ska man känna trygghet och förtroende för varandra.

Det betyder att:

•Det är säkert att träna i våra lokaler
•Man vågar säga till om någon blir felaktigt behandlad
•Det ska kännas tryggt att lämna sina barn hos oss
•Man ska kunna prata med en ledare om sådant som är jobbigt
•Det finns en kontakt utanför föreningen dit man kan vända sig om man behöver stöd vad gäller sexuella trakasserier


ANDT-POLICY
Alkohol-, Narkotika-, Doping- och Tobakspolicy för Hudiksvalls Gymnastikförening,
Reviderad 2020.

 

Vi har valt att följa de riktlinjer och den policy som har antagits av Riksidrottsförbundet och gjort mindre anpassningar för att passa Hudiksvalls Gymnastikförening.


Riksidrottsförbundets (RF) idéprogram Idrotten vill slår fast att svensk idrott genom sin verksamhet vill medverka till en positiv utveckling i samhället och aktivt ta ställning mot det som är dåligt och nedbrytande. Att verka för att ungdomar stannar kvar inom idrotten högre upp i åldrarna ökar ännu mer idrottens medverkan till en positiv utveckling.


·       Alkohol ska inte förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med barn- och ungdomsverksamhet. Inom svensk idrott bör det inte förekomma någon marknadsföring/sponsring av alkoholdrycker.

·       Narkotika ska inte förekomma överhuvudtaget, inom svensk idrott råder nolltolerans mot narkotika.

·       Svensk idrott vill ha tobaksfria idrottsmiljöer. Tobak ska inte förekomma i samband med barn- och ungdomsverksamhet.

·       Doping ska inte förekomma överhuvudtaget, målet med svensk idrotts antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping.


 

Vägledning mot alkohol

 

Tidig alkoholdebut ökar risken för missbruk senare i livet. Undersökningar visar att ungdomar som idrottar i förening dricker mindre alkohol än ungdomar i allmänhet. Ledare och tränares förhållningssätt, och att ungdomar stannar kvar inom idrotten högre upp i åldrarna, har betydelse för att främja en alkoholfri uppväxt. Undersökningar visar att alkohol kan försämra prestationsförmågan upp till cirka tre dygn efter alkoholintag. Enligt svensk lag är åldersgränsen för alkohol 18 år.


·       Alkoholdrycker[1] ska inte förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar – t ex under träningsläger och tävlingar eller resor till och från dessa.

·       Företrädare, ledare och tränare ska vara medvetna om sin roll som förebilder, om alkoholens långvariga effekt, och om att allmänheten ställer större krav på svensk idrott än på samhället i övrig.

·       Ledare, tränare och aktiva ska vara medvetna om att ju högre alkoholintag, desto mer försämrar det nyttan av träning, försämrar prestationsförmåga och ökar skaderisk 2–3 dagar även efter det att alkoholen lämnat kroppen.

·       Ledare och tränare ska vara uppmärksamma på att det finns barn och ungdomar som har föräldrar med missbruksproblem och att dessa barn och ungdomar därför kan behöva speciellt stöd.

·       I samband med idrottsevenemang ska föreningen vara restriktiv med alkoholservering, och uppmärksamma gällande lagstiftning och föreskrifter hur försäljning ska gå till, och med ett särskild stort ansvar för att ordningskravet beaktas. All alkoholservering ska följa samhällets krav på ansvarsfull alkoholhantering.

·       Hudiksvalls Gymnastikförening avstår helt från marknadsföring/sponsring av alkoholdrycker.

·       Riksidrottsförbundet är medlem i Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN). Mer information finns på CANs hemsida www.can.se


Vägledning mot narkotika

 

Sjukligheten och dödligheten är mycket större bland de som använder narkotika. Mer än en person per dag avlider i narkotikarelaterade diagnoser. Narkotikabruk medför ökade risker för skador ur både ett medicinskt och ett socialt perspektiv. Skadorna kan uppkomma akut eller först efter en tids bruk. I Sverige är det är olagligt att använda, inneha, köpa och sälja narkotika.


·       Narkotika ska inte förekomma överhuvudtaget, inom Hudiksvalls Gymnastikförening råder nolltolerans mot narkotika.

·       Kännedom om narkotika i idrottssammanhang bör anmälas till polismyndighet och/eller social myndighet.


Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.se.


Vägledning mot doping

 

·       Allt missbruk och hantering av doping är förbjuden enligt svensk lag.

·       Narkotika ska inte förekomma överhuvudtaget, inom Hudiksvalls Gymnastikförening råder nolltolerans mot narkotika.

·       Varje enskild idrottare är själv ansvarig för att känna till och följa dopingreglerna. De flesta kända narkotiska preparat ingår också som en del av dopingreglerna.


Särskild information och vägledning finns här: http://www.rf.se/Antidoping


Vägledning mot tobak

 

Tobaksrökning är en allvarlig miljö- och hälsofara för såväl den som röker som den som utsätts för tobaksrök. Snus ger kroppen en hög halt av nikotin som leder till att individen utsätts för skaderisker. Ledare och tränare i barn och ungdomsverksamhet är viktiga förebilder och deras förhållningssätt har betydelse för insikt om tobaksbrukets skadliga effekter på kroppen och för hälsan. Enligt svensk lag är åldersgränsen för tobak 18 år.


·       Hudiksvalls Gymnastikförenings verksamhet ska bedrivas i rökfria lokaler och anläggningar, vi vill ha helt rökfria idrottsmiljöer inomhus och utomhus.

·       Företrädare, ledare och tränare ska vara medvetna om sin roll som förebilder, medvetna om tobaksbrukets negativa inverkan på hälsan och att allmänheten ställer större krav på svensk idrott än på samhället i övrig.

·       Hudiksvalls Gymnastikförening avstår helt från tobaksförsäljning och marknadsföring/sponsring av tobaksprodukter.


Tobaksfakta är en oberoende paraplyorganisation och tankesmedja. Mer informations finns på Tobaksfaktas hemsida www.tobaksfakta.se


[1] Alkoholdrycker = spritdrycker, vin och öl som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol.

 
Sponsorer