SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Inom idrottsrörelsen behandlar vi många olika typer av personuppgifter för att vardagen ska fungera. Från 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter får behandlas.
Läs mer om hur vi använder oss av personuppgifter här nedan:

Föreningsadministration

Ändamål med behandling

Roller/behörigheter, grupper, utmärkelser, avgifter, kommunikation, träningsaktiviteter, kontaktuppgifter till målsmän.

Kategorier av personuppgifter

Exempelvis namn, födelsedata/personnummer, kontaktuppgifter, kön, telefonnummer, konto- och betalningsinformation.

Mottagare

Inom ramen för föreningsadministrativa ändamål skickas inte personuppgifterna till andra mottagare.       

Tredjelandsöverföring m.m.

Ingen tredjelandsöverföring.

Lagringstid

Personuppgifterna ska gallras 24 månader efter avslutat medlemskap, om personuppgifterna ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse, eller annan laglig grund där ändamål för behandling kvarstår.


Bidrag och statligt stöd (LOK-stöd)

Gemensamt personuppgiftsansvarig

Sveriges Riksidrottsförbund (RF), föreningen. 

Dataskyddsombud för RF

Kontaktuppgifter finns på www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling

Ansökan om bidrag och statligt stöd för idrottsverksamheten. Föreningen ansöker om LOK-stöd genom närvaroregistrering.

Kategorier av personuppgifter

 Exempelvis namn, födelsedata/personnummer, kontaktuppgifter, telefonnummer, medlemskoppling.

Mottagare

Föreningens hemkommun.

Tredjelandsöverföring m.m.

Ingen tredjelandsöverföring.

Lagringstid

Personuppgifter registreras inför varje ansökningsperiod som sker två gånger per år. Därefter ansvarar RF för gallring av personuppgifterna inom LOK-stödsapplikationen när ändamålet med behandlingen inte längre kvarstår. RF genomför ändamålsbedömning årligen.


Statistik och uppföljning

Gemensamt personuppgiftsansvarig

RF, SF, SISU, föreningen.

Dataskyddsombud för RF

Kontaktuppgifter finns på www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling

Ex. sammanställning av statistik, tävlingsrekord, uppföljning av projekt.

Kategorier av personuppgifter

Kön, postnummer, ålder, Idrottskoppling.

Mottagare

 SCB, Centrum för Idrottsforskning och ev. andra organisationer som föreningen använder vid framtagande av statistik eller uppföljning.

Tredjelandsöverföring m.m.

Ingen tredjelandsöverföring.

Lagringstid

En bedömning ska göras utifrån varje enskild statistiksammanställning och uppföljning. Föreningen ansvarar för gallring av personuppgifterna när ändamålet med behandlingen inte längre kvarstår.


Licenshantering

Gemensamt personuppgiftsansvarig

RF, SF, föreningen. 

Dataskyddsombud för RF

Kontaktuppgifter finns på www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling

Administrering av tävlingslicenser.

Kategorier av personuppgifter

Exempelvis namn, personnummer, kön, kontaktuppgifter, telefonnummer, medlemskoppling.

Mottagare

Tävlingsarrangör och ev. andra biträden vid tävlingsarrangemang.

Tredjelandsöverföring m.m.

Tredjelandsöverföring kan ske vid tävlingsarrangemang i tredje land. SF och/eller föreningen ansvarar för att eventuell tredjelandsöverföring efterlever alla krav i dataskyddsförordningen.

Lagringstid

Personuppgifter inom licenshantering kan hanteras när det finns en aktiv licens kopplad till individen. Om individens licens blir inaktiv, oberoende av anledning, måste föreningen och SF bedöma om ändamålet med behandlingen kvarstår. Föreningen och SF ansvarar gemensamt för att genomföra den bedömningen årligen.

Säkerhetsåtgärder

Föreningen och SF ansvarar för att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas vid tredjelandsöverföringar.


Tävlingsadministration

Gemensamt personuppgiftsansvarig

SF, föreningen. 

Dataskyddsombud för RF

Kontaktuppgifter finns på www.rf.se/personuppgifter.

Ändamål med behandling

Tävlingsadministrering, inbegripet arrangering av tävling och resultatrapportering.

Kategorier av personuppgifter

Exempelvis namn, personnummer, kön, kontaktuppgifter, telefonnummer, medlemskoppling.

Mottagare

Tävlingsarrangör och ev. andra biträden vid tävlingsarrangemang.

Tredjelandsöverföring m.m.

Tredjelandsöverföring kan ske vid tävlingsarrangemang i tredje land. Föreningen och/eller SF ansvarar för att eventuell tredjelandsöverföring efterlever alla krav i dataskyddsförordningen.

Lagringstid

Föreningen och/eller SF är ansvariga för gallring av personuppgifter och ska årligen bedöma om ändamålet för behandling av personuppgifter kvarstår.

Säkerhetsåtgärder

Föreningen och/eller SF är ansvarig för att teckna personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden som anlitas vid tävlingsarrangemang. Föreningen och SF ansvarar för att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas vid tredjelandsöverföringar.


Publicering av material på sociala medier och föreningens hemsida

Ändamål med behandling

Uppvisande och marknadsföring av föreningens verksamhet, exempelvis tränings- och tävlingsverksamhet.

Kategorier av personuppgifter

Exempelvis namn, bilder, tävlingsresultat, föreningsaktiviteter.

Mottagare

Uppgifterna överförs inte till andra mottagare utöver publicering på hemsida och/eller sociala medier.

Tredjelandsöverföring m.m.

Ingen aktiv tredjelandsöverföring sker. Individer i tredje land kan tillgodogöra sig information som publicerats på hemsida och/eller sociala medier i den digitala världen.

Lagringstid

Föreningen är ansvarig för gallring av personuppgifter och ska årligen bedöma om ändamålet för behandling av personuppgifter kvarstår.

Säkerhetsåtgärder

Föreningen har en särskild instruktion för hantering av personuppgifter i ostrukturerat material.


Behandling av personuppgifter i e-post

Ändamål med behandling

Föreningen kan komma att behandla personuppgifter i e-post för föreningsadministration, hantering av medlemskap i föreningen, deltagande i föreningens tränings- eller tävlingsverksamhet, administrering av utbildningar arrangerade av föreningen och kontakt med medlem.

Kategorier av personuppgifter

Namn, personnummer, kontaktuppgifter, medlemskoppling, tävlingsresultat.

Mottagare

Som utgångspunkt inga mottagare som är tredje part i förhållande till den registrerade och ev. personuppgiftsbiträden. Föreningen tillhandahåller inte aktivt personuppgifter till externa mottagare via e-post.

Tredjelandsöverföring m.m.

Ingen tredjelandsöverföring sker som utgångspunkt. Föreningen är ansvarig för att vidta utökade säkerhetsåtgärder vid eventuella tredjelandsöverföringar eller vid mejlkorrespondens med personer som vistas i tredje land.

Lagringstid

Personuppgifter i e-post ska raderas snarast möjligt. Om föreningen har ändamål och laglig grund att behandla personuppgifter som inkommit via e-post ska uppgifterna som utgångspunkt snarast möjligt överföras till det system där de hör hemma, till exempel ett licenshanteringssystem. Därefter ska e-postmeddelandet raderas.

Säkerhetsåtgärder

Föreningen har en särskild instruktion för hantering av personuppgifter i ostrukturerat material.


Genom att godkänna föreningens användarvillkor godkänner du att vi får använda personuppgifter till de ändamål som står ovan.
 
Sponsorer