Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Utbildningar

Utbildningar i rätt ordning:

Det är viktigt att du går utbildningarna i rätt ordning för att kunna tillgodogöra dig innehållet. Innan du gör en anmälan till någon utbildning ska det godkännas av josephine.bergman@hudikgympan.nu. Parkourledare ska skicka sin förfrågan för godkännande till olivia.sveden@hudikgympan.nu.


1. Gymnastikens baskurs - träning och tävling 

2. Trupp Basic

3. Fristående steg 1/Tumbling steg 1/Trampett steg 1

4. Teori steg 1

5. Fristående steg 2/Tumbling steg 2/Trampett steg  2

6. Teori steg 2

7. Fristående steg 3/Tumbling steg 3/Trampett steg 3 

8. Teori steg 3

9. Tumbling och Trampett steg 4 


Parkourledare behöver inte gå teori-stegen utan ordningen för dem är:

1. Gymnastikens baskurs - träning och tävling

2. Parkour, Freerunning steg 1

3. Parkour, Freerunning steg 2 


När och var alla utbildningar ligger kan du se här: http://www.gymnastik.se/Utbildning/Utbildningskalender/
Ledare
Behovet av ledare:
Vi är ständigt i behov av nya ledare både med och utan tidigare erfarenheter kring gymnastik. Gillar du barn och känner att detta uppdrag är något som skulle passa dig? Tveka då inte på att kontakta info@hudikgympan.nu

Domare: 
För att föreningens tävlingsgrupper ska kunna åka iväg och tävla krävs det att föreningen har med sig egna domare till varje tävling. Just nu har vi stor brist på domare. Känner du att du vill ta dig an detta uppdrag, kontakta info@hudikgympan.nu så ser vi över möjligheterna för utbildning. 

Förmåner:
 • Samtliga ledare får en ledartröja eller ledartights varje år.
 • Ditt barn får förtur in i våra grupper
 • Arvode baserat på din utbildningsnivå
 • Betalda utbildningar/inspirationsdagar
 • Gratis träning på alla våra Gymmix-pass
 • Ledare med minst steg 2-utbildning samt Gymmixledare får en klädförmån värd ytterligare 500 kr per år (1000 kr för ledare med minst två Gymmixpass per vecka).
 • Ledare i föreningen betalar halv terminsavgift för ett barn i ungdomsverksamheten (från 7 år) ELLER gratis terminsavgift för ett barn i barnverksamheten (upp till 6 år). 

Timarvoden hösten 2019:

 • Hjälpledare med internutbildning                              20 kr
 • Ledare med basutbildning                                           40 kr
 • Ledare med steg 1-2                                                     50 kr
 • Ledare med steg 3-4                                                     80 kr
 • Gymmixledare (vuxenträning)                                    50 kr
 • Övriga ledare och förtroendevalda                              0 kr


Arvoderat maxbelopp får inte överstiga halva prisbasbeloppet, det vill säga 23 250 kr/deklarationsår (2019).

 
Sponsorer