Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Ledare
Behovet av ledare:
Vi är ständigt i behov av nya ledare både med och utan tidigare erfarenheter kring gymnastik. Gillar du barn och känner att detta uppdrag är något som skulle passa dig? Tveka då inte på att kontakta info@hudikgympan.nu

Domare: 
För att föreningens tävlingsgrupper ska kunna åka iväg och tävla krävs det att föreningen har med sig egna domare till varje tävling. Just nu har vi stor brist på domare. Känner du att du vill ta dig an detta uppdrag, kontakta info@hudikgympan.nu så ser vi över möjligheterna för utbildning. 

Förmåner:
 • Samtliga ledare får en ledartröja eller ledartights varje år.
 • Ditt barn får förtur in i våra grupper
 • Arvode baserat på din utbildningsnivå
 • Betalda utbildningar/inspirationsdagar
 • Gratis träning på alla våra Gymmix-pass
 • Ledare med minst steg 2-utbildning samt Gymmixledare får en klädförmån värd ytterligare 500 kr per år (1000 kr för ledare med minst två Gymmixpass per vecka).
 • Ledare i föreningen betalar halv terminsavgift för ett barn i ungdomsverksamheten (från 7 år) ELLER gratis terminsavgift för ett barn i barnverksamheten (upp till 6 år). 

Timarvoden hösten 2019:

 • Hjälpledare med internutbildning                              20 kr
 • Ledare med basutbildning                                           40 kr
 • Ledare med steg 1-2                                                     50 kr
 • Ledare med steg 3-4                                                     80 kr
 • Gymmixledare (vuxenträning)                                    50 kr
 • Övriga ledare och förtroendevalda                              0 kr


Arvoderat maxbelopp får inte överstiga halva prisbasbeloppet, det vill säga 23 250 kr/deklarationsår (2019).

Utbildningar

Utbildningar:

Här kommer en utbildningslista för VT20. Vi ser helst att alla våra ledare ska ha gått minst Baskursen. Ser du någon utbildning du vill/behöver gå gör du enligt följande: 
 
1. Hör av dig till kansliet på info@hudikgympan.nu för att få godkänt att gå önskad utbildning
2. Om du får godkänt så kontaktar du kansliet att du vill gå kursen så anmäler de dig. 
3. Kansliet fixar sedan bokning av resa/boende
 
Hudikgympan står för alla kostnader. Anmälan till alla utbildningar är bindande. Vid frånvaro på utbildningen debiteras ni kostnaden. 
 
Utbildningar Trupp/Redskap: 
1. Hjälpledarutbildning- Ingen planerad, kommer HT20 (åldersgräns 12 år)
 
2.  (åldersgräns 15 år)
 
3. (åldersgräns 16 år)
4.

7. Fristående steg 3/Tumbling steg 3/Trampett steg 3-  (kontakta kansliet)

8. Teori steg 3 - (kontakta kansliet)

9. Tumbling och Trampett steg 4- (kontakta kansliet)


Utbildningar Parkour:

1. Gymnastikens baskurs träning och tävling, Hudiksvall 22-23 februari - https://www.gymnastik.se 

2. Parkour, Freerunning steg 1- Hudiksvall 28-29 mars

3. Parkour, Freerunning steg 2 - Ingen planerad


Passar ingen av dessa utbildningar kan du hitta fler här: http://www.gymnastik.se/Utbildning/Utbildningskalender/
 
Sponsorer